0%
100%

Sodelujte pri sooblikovanju kulturnega modela prihodnosti.

Ministrstvo za kulturo v letu 2023 izvaja pomembne reforme kulturnega modela: spremenilo bo obstoječi nacionalni program za kulturo, spisalo spremljajoči akcijski načrt, spremenilo bo krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, hkrati pa izvedlo tudi reformo statusa samozaposlenih v kulturi. Pripravlja tudi strategije naslavljanja izzivov na področjih muzejske politike, medijev, filma, slovenskega jezika in sodobnega plesa.

S spremembami Nacionalnega programa za kulturo in akcijskim načrtom želi ministrstvo vzpostaviti kulturo kot enega najpomembnejših predpogojev za ustvarjanje družbe enakosti, socialne pravičnosti in trajnostnega razvoja. Oba dokumenta bosta ambiciozna, a hkrati operativna predloga, ki bosta vzpostavila močno vez med kulturo in ostalimi resorji. V izvajanje in spremljanje kulturnih politik bosta vnesla transparentno, mrežno in sledljivo vez med posameznimi ukrepi ter strateškimi cilji.

Nov kulturni model bo nastajal v tesnem sodelovanju s ključnimi deležniki, zato je v nastajanje reformnih programov že v zgodnji fazi vključena kar najširša javnost.

Tu si želimo vaše sodelovanje: z izpolnitvijo vprašalnika nam lahko sporočite svoje predloge ukrepov.

Vse predloge bodo skrbno preučile strokovne službe Ministrstva za kulturo. Ker v tem procesu sodeluje veliko število deležnikov in zaradi finančnih omejitev, vseh predlogov ne bomo mogli v celoti upoštevati, a prav vsi bodo prispevali k oblikovanju boljših predpisov. To je prva faza zbiranja predlogov, ki bo potekala do 22. maja 2023. Jeseni pa vas bomo povabili, da v procesu uradne javne razprave ponovno sodelujete, takrat že s komentiranjem konkretnih dokumentov.

Hvala za vaš odziv.

Ministrstvo za kulturo  

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>